Beez - URL Shortening

กำหนดนามแฝง

ป้อนนามแฝงด้านล่าง

รหัสผ่านป้องกัน

เพิ่มรหัสผ่าน เพื่อจำกัดการเข้าถึงสถิติ

รายละเอียด

นี้สามารถใช้ระบุลิงค์ในบัญชีของคุณ

กำหนดเป้าหมายภูมิศาสตร์ เพิ่มสถานที่อื่นๆ

ถ้าคุณมีหน้าเว็บที่แตกต่างกันสำหรับประเทศต่างๆ มันสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเพจที่ใช้ลิงค์เดียวกัน เพียงแค่เลือกประเทศและป้อนลิงค์


Device Targeting Add more device

If you have different pages for different devices (such as mobile, tablet etc) then it is possible to redirect users to that page using the same short URL. Simply choose the device and enter the URL.

Beez - URL Shortening Service, Clean up the mess and go on! สมัครสมาชิก Learn More
แดชบอร์ดสามารถจัดการได้ทุกอย่าง

การวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ที่คลิกลิงค์

ระบบของเราจะช่วยให้คุณติดตามข้อมูลได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่คลิกของประเทศไหนหรือการอ้างอิงข้อมูลที่มี

แดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพ แดชบอร์ดสามารถจัดการได้ทุกอย่าง

แดชบอร์ดของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่าง จัดการลิงค์ของคุณ สร้างกลุ่มอยู่กับเพื่อน จัดการหน้าสแปรชของคุณและการตั้งค่าของคุณ ทั้งหมดจากแผงควบคุมเดียวกัน

แดชบอร์ดสามารถจัดการได้ทุกอย่าง

รหัสผ่านป้องกัน

ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

เป้าหมายทางภูมิศาสตร์

กำหนดลิงค์ทางภูมิศาสตร์ของคุณให้ไปยังหน้าเฉพาะได้

กลุ่ม

Bundle your links for easy access and share them with the public on your public profile.

แบ่งปัน

แบ่งปันลิงก์ของคุณได้ในคลิกเดียวผ่านทางแผงควบคุม

Latest Public URLs

Favicon http://dawoaapla.ga/15f47c8a3e5e9685307dd65a653b8d...

http://4b.bz/eUJhX คัดลอก   •   8 ชั่วโมงs ที่ผ่านมา

Favicon Loading page ...

http://4b.bz/LocEH คัดลอก   •   10 ชั่วโมงs ที่ผ่านมา

Favicon https://www.facebook.com/EGSC125/

http://4b.bz/HqY9l คัดลอก   •   1 วัน ที่ผ่านมา

Favicon http://dominesite.ga/enter/snap/?i=1329124

http://4b.bz/aN0EW คัดลอก   •   2 วันs ที่ผ่านมา

Favicon http://teencam99.com

http://4b.bz/datelines84828 คัดลอก   •   2 วันs ที่ผ่านมา

Favicon Adzbux Paid to promote

http://4b.bz/644ln คัดลอก   •   3 วันs ที่ผ่านมา
18297 คลิก

Favicon 302 Found

http://4b.bz/wvvza คัดลอก   •   4 วันs ที่ผ่านมา

Favicon Getsurl-Redirecting

http://4b.bz/QkbLa คัดลอก   •   4 วันs ที่ผ่านมา

Favicon http://aplicationv4.ga/enter/ins/?i=1370220

http://4b.bz/0N0sm คัดลอก   •   5 วันs ที่ผ่านมา

Favicon Bitly

http://4b.bz/UTEa4 คัดลอก   •   5 วันs ที่ผ่านมา

Favicon http://shl.li/pin7777777777

http://4b.bz/yerbf คัดลอก   •   6 วันs ที่ผ่านมา

Favicon MJn9

http://4b.bz/D6cnw คัดลอก   •   6 วันs ที่ผ่านมา

Favicon 301 Moved Permanently

http://4b.bz/y05IX คัดลอก   •   6 วันs ที่ผ่านมา

Favicon https://ikh.ae/udkrH

http://4b.bz/sIteL คัดลอก   •   6 วันs ที่ผ่านมา

Favicon قناتي ⚘

http://4b.bz/VTkBL คัดลอก   •   6 วันs ที่ผ่านมา

Favicon Shrink your URLs and get paid!

http://4b.bz/uZHe5 คัดลอก   •   6 วันs ที่ผ่านมา
;

1618

จำนวนลิงค์

2404723

จำนวนคลิก

785

จำนวนผู้ใช้